Polski
logotype

PŁYTY DOSTĘPNE NA WWW.FOLK24.PL

image1 image2 image3

Programy koncertowe

1

Propozycje programĂłw:

1.Magia smyczka Solo-koncert-wykład-warsztat 

2.Chopin na ludowo 

3.LutoSłowianie. Tradycja kompozycja improwizacja.

4.Folk polski. Programy na cztery pory roku w tym kolędowe i wielkopostne.

5.Chopin na 5 Kontynentach 

6. Tekla Bądarzewska. Zapomniany dźwięk.

7. Suka&Fidel orchestra. Pierwsza na świecie orkiestra polskich fideli kolanowych. Muzyka dawana, zabytki muzyki polskiej i europejskiej. 

8.Multi culti. Prjekty muzyczne i poetyckie .Polsko-arabskie, polsko-perskie, polsko-pakistańskie etc.

9.Suita Jedwabnego Szlaku 

10.Muzyka indyjska

11.Muzyka arabska i perska

12.Muzyka Ĺźydowska

13..Muzyka tatarska 

14. Znane i zapomniane kompozytorki polskie-szalone kobiety muzyki  

i inne programy których opis znajduje się poniżej

 

Program solowy

 http://vimeo.com/29199968

Magia smyczka

Jak zdefiniować piękne brzmienie instrumentu smyczkowego? Z jakimi rodzajami instrumentów muzycznych chordofony smyczkowe mogą zabrzmieć najlepiej? Na czym polega różnica w wydobyciu i kształtowaniu dźwięku pomiędzy fidelami kolanowymi z różnych zakątków świata? Takie i inne pytania towarzyszyły mi od lat. Przystepując do procesu twórczej rekonstrukcji dwóch historycznych polskich fideli kolanowych, miałam za sobą wieloletnie doświadczenia w zakresie praktyki wykonawczej związanej z niezwykłymi często egzotycznymi instrumentami smyczkowymi świata. Wiele lat podróży po Azji uzmysłowiło mi,że w tych dalekich kulturach istnieje niepisane prawo nakazujące chronić stare archaiczne instrumenty. Ich dźwięk, nawet prosty i niedoskonały, traktuje się jako cenny i piękny, jako że jest elementem tradycji. Na Wschodzie mówi się, że o ile można zachować i kultywować tradycję przodków, o tyle nie ma się problemów z własną tożsamością. Kultura Zachodu bardzo różni się w tym względzie od Azji. W moim odczuciu trwający ostatnie kilkadziesiąt lat powrót do brzmienia zapomnianych w Europie instrumentów muzycznych jest jednym z elementów procesu poszukiwania tożsamości kulturowej i przywrócenia zagubionej, naturalnej hierarchii wartości. Nie jest to jednak proces łatwy i prosty. Znaleziska archeologiczne a nawet bogata ikonografia związana z instrumentami smyczkowymi, choć wzbogaca ogólną wiedzę na ich temat, niewiele pomaga w ocenie praktyki wykonawczej w zamierzchłych czasach. Spotkanie koncert-wykład ma na celu przedstawienie instrumentów, które pomimo olbrzymich różnic w budowie, barwie dźwięku i rodzaju muzyki wykonywanej na nich należą do jednej wielkiej rodziny ; instrumentów smyczkowych. Łączy je wspólne euroazjatyckie pochodzenie.

Co skłoniło człowieka do skonstruowania smyczka?

Czy było to dążenie do wyprodukowania ekwiwalentu ludzkiego głosu? Kto zbudował pierwszy instrument smyczkowy? Czy instrumenty smyczkowe powstały równolegle w wielu kulturach czy też wszystkie pochodzą z jednego pradawnego źródła? Czym wiolonczela różni się od indyjskiego sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania można będzie usłyszeć podczas koncertu. Prezentowane zostaną następujące instrumenty:suka biłgorajska, suka mielecka, fidel płocka, basy ludowe, kemancze (Iran) , gadułka (Bułgaria),sarangi (Indie) ,er-hu (Chiny), morin-chur (Mongolia)

Koncert może być realizowany w składzie dwu-osobowym

 

 

LutoSłowianie

http://www.youtube.com/TheLutoSlavs

Program ukazuje muzykę Witolda Lutosławskiego przez pryzmat oczekiwań współczesnego odbiorcy. Choć utwory tego wybitnego kompozytora to najznakomitsze przejawy kreacji artystycznej, do wielu ludzi jeszcze nie dotarły. Projekt ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy. Jest adresowany do szerokiego odbiorcy, słuchającego obok klasyki także innych gatunków muzyki. W koncertach biorą udział artyści reprezentujący scenę klasyczną, folk, jazz oraz world music. Ciekawy aspekt projektu to udział w koncercie specjalnie powołanej w 2013 roku Orkiestry Marii Pomianowskiej – LutoSłowianie. Koncerty mają za zadanie przedstawić muzykę Lutosławskiego w sposób dotychczas nigdy nie prezentowany. Utwory opracowane przez Marię Pomianowską będą stanowią kompilację trzech głównych wątków tematycznych ściśle związanych z twórczością kompozytora: Tradycja (źródła ludowe w twórczości kompozytora), Kompozycja (oryginalne utwory Lutosławskiego zaaranżowane na instrumentarium nieklasyczne - europejskie i pozaeuropejskie), Improwizacja (tworzenie utworów autorskich w oparciu o wybrane kompozycje Lutosławskiego). W programie koncertu pojawią się utwory - ludowe pierwowzory, pochodzące z Mazowsza i Lubelszczyzny, które wykorzystane zostały w twórczości Lutosławskiego. Będą wykonane także specjalnie opracowane na orkiestrę Marii Pomianowskiej następujące kompozycje Witolda Lutosławskiego: Mała suita i Melodie ludowe.

Chopin na ludowo (źródła muzyki Chopina)

 

Polska w której urodził się Fryderyk Chopin z jej burzliwą historią i wielowiekową tradycją w nieodwracalny sposób zaważyła na życiu i twórczości genialnego kompozytora. W twórczości Chopina, wyraźnie widać fascynację światem mazowieckiej wsi. Młody Chopin  brał nawet udział w dożynkowej uroczystości wiejskiej, zwanej między innymi „okrężnym”. Chopin urzeczony brzmieniem kapeli ludowej, zbiorowymi i pojedynczymi śpiewami, mocno związał się z ukochaną ziemią rodzinną, o której już nigdy nie zapomniał.  Znany  muzykolog Zdzisław Jachimecki powiedział że Mazurki Chopina to– „jedyna w swojej oryginalności epopeja muzyczna polskiego ludu”.Nikt do dziś nie kwestionował faktu, że niepowtarzalność dzieł Chopina w znacznym stopniu wyrosła z inspiracji polską muzyką ludową.( głównie Mazowsza).Zwyczajowo jednak oba te zjawiska – muzyka jak i instrumentarium-funkcjonowały w odmiennym kontekście  należąc do różnych tradycji wykonawczych. Nasz program narodził się z chęci przełamania tego stereotypu. Proponujemy zupełnie nowe spojrzenie sprowadzające muzykę ludową i   wybrane – najbardziej „ludowe” utwory  Chopina – głównie Mazurki-do wspólnego mianownika. Obok utworów Fr.Chopina koncerty przedstawiają unikalne pieśni, mazury, oberki, kujawiaki i polki z mazowieckich nizin, z miejsc które we wczesnej młodości odwiedzał nasz genialny kompozytor. Te utwory których echo słyszymy w kompozycjach Chopina takie  które mogły być inspiracją dla jego twórczości

Chopin na 5 kontynentach

https://www.youtube.com/user/mariapom1/videos?view=46&shelf_index=4&tag_id=UCKVHYpDLdUOfNDi-Ulrbvgw.3.chopin&sort=dd

Program "Chopin na 5 Kontynentach" to próba przeniesienia muzyki genialnego kompozytora w czasy Paryża XXI wieku.   Co mogłoby się wydarzyć, gdyby Chopin żył obecnie i wyjechał na emigrację nie  180 lat temu ale teraz?  Jak daleko świat  zmienił się na przestrzeni prawie dwóch wieków?. Z jakimi rodzajami  muzyki innych kultur  mógłby  zetknąc się kompozytor obecnie , jakimi zainspirować w swej twórczości? Jakie instrumenty i ich szeroką paletę barw miałby okazję poznać? Teraz, na początku XXI wieku, gdyParyż to miejsce mieszania się kultur. Codziennie można tu posłuchać koncertów muzyki perskiej, afrykańskiej, indyjskiej, chińskiej ,japońskiej, południowo-amerykańskiej a nawet  Aborygenów z Australii lub Eskimosów z Laponii Muzyka Chopina z Mazowsza podąża  dalej ku dźwiękom, skalom i rytmom całego świata przez  Bałkany, Grecję, Persję,  Indie, Chiny, Afrykę, Amerykę i dalej. Opowiada o pięknie innych tradycji muzycznych i ich cechach uniwersalnych ,pozwalających na łączenie się z muzyką Chopina. „Chopin na 5 Kontynentach” to  także kolejna próba odpowiedzi na pytanie dlaczego muzyka genialnego  kompozytora wyrosła na polskiej muzyce głównie Mazowsza jest zrozumiana, kochana i grana w każdym niemal zakątku świata i na każdym instrumencie muzycznym.